logo Komitet Badań Morza (KBM)
Polskiej Akademii Nauk

kadencja 2016-2020

Adres do korespondencji:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel.: 058 551 72 81
fax.: 058 551 21 30
e-mail: office@iopan.gda.pl, akosak@iopan.gda.pl

point

Zakres działania:

oceanologia, w tym głównie hydrodynamika, fizyka, chemia, biologia morza, geologia i geofizyka oraz hydrotechnika morska. Komitet został powolany w 1961 r.

Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (Polish Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR) - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, czł. korespondent PAN

point

Aktualności

W dniu 21 października 2016 roku w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbędzie się XII Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO” organizowanych przez Sekcję Chemii Morza KBM PAN oraz Instytut Oceanologii. Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz wysłanie streszczenia prezentowanej pracy. Zgłoszenia i streszczenia prac proszę nadsyłać pocztą elektroniczną w terminie do 30. 09. 2016 r. do dr Beaty Szymczychy – Sekretarza Konferencji (beat.sz@iopan.gda.pl). Zgłoszenie i streszczenie proszę wypełnić według załączonego hand wzoru.
hand Komunikat,   hand Program,   hand Spis plakatów

2016 SCOR Annual Meeting, 5-7 September 2016
Institute of Oceanology, Sopot, Poland
Scientific Comittee of Oceanic Research
Session on Polish Oceanic Science

Book of Abstracts

European Marine Board (EMB)
European Science Foundation, European Marine Board

point

Komitet Badań Morza

mgr Aleksandra Czajkowska – sekretarz techniczny
Instytut Oceanologii PAN,
81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
e-mail: office@iopan.gda.pl

Członkowie Komitetu

Struktura:

Wydawnictwo:

OCEANOLOGIA (wydawnictwo ciągłe w j. angielskim)

Redaktor naczelny:
prof. dr hab.inż. Janusz Pempkowiak czł. koresp. PAN
e-mail: pempa@iopan.gda.pl

Redakcja:
mgr Agata Bielecka - kierownik redakcji
81-712 Sopot ul. Powstańców Warszawy 55
tel. (+ 48 58) 73-11-917
e-mail: editor@iopan.gda.pl

Celem KBM jest: